Uwaga!!!

Szanowni Państwo,
W związku z pojawiającymi się w różnych miejscach Łodzi osobami, które prowadzą zbiórkę pieniędzy na Polski Związek Głuchych, informujemy, że Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki NIE PROWADZI żadnych zbiórek publicznych na terenie miasta Łodzi ani w innych miejscowościach w Polsce.

Bardzo dziękujemy za Państwa uważność.

Podstawowe informacje o kursach języka migowego

Centrum Kształcenia Języka Migowego w Łodzi zaprasza na kursy Polskiego Języka Migowego - poziom podstawowy, doskonalący.

Program kształcenia w zakresie naturalnego języka migowego obejmuje podstawy umożliwiające komunikowanie się w codziennych sytuacjach. Uczestnicy uzyskają podstawowe wiadomości o osobach z uszkodzonym słuchem i Kulturze Głuchych. Udział w zajęciach jest płatny.

ZAPISY rozpoczęte 

Adresaci:

 • administracja publiczna,
 • studenci kierunków medycznych
 • nauczyciele szkół i przedszkoli, wychowawcy w świetlicach i internatach,
 • pedagodzy realizujących założenia edukacji włączającej,
 • wszystkie osoby zainteresowane nauką naturalnego języka migowego.

Grupa:
10-14 osób – dbamy o indywidualne podejście do kursanta.

Czas trwania:

Każde nasze szkolenie opiera się na programie 60/80 godzin dydaktycznych podzielonych na 10-20 spotkań. Zajęcia odbywają się w systemie:

 • porannym w godzinach  10.00-14.30 - 1 x w tygodniu (wtorki) – 10/14 spotkań
 • popołudniowym 16.30–19.45 2 razy w tygodniu (dni do ustalenia) – 15/20 spotkań
 • weekndowym (sobota-niedziela) 10.00-14.30 - co dwa tygodnie – 5/10 weekendów (10/20 spotkań)

Miejsce:  Łódź, ul. Nawrot 94/96, 90-040 Łódź

Koszty:

 • PJM1 - 850 zł płatne po zakończeniu rekrutacji z możliwością rozłożenia na raty.
 • PJM2 - 850 zł płatne po zakończeniu rekrutacji z możliwością rozłożenia na raty.
 • PJM3 - 1050 zł płatne po zakończeniu rekrutacji z możliwością rozłożenia na raty.
 • PJM warsztaty - 650 zł płatne po zakończeniu rekrutacji z możliwością rozłożenia na raty.
 • PJM4 - 1600 zł płatne po zakończeniu rekrutacji z możliwością rozłożenia na raty.

Zgłoszenie:

Wszystkie zgłoszenia można składać mail na adres   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając imię i nazwisko i dane do kontaktu (telefon, mail).

Dofinansowanie:

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Każda osoba mająca trudności w komunikowaniu się, członek jej rodziny oraz osoba mająca stały lub bezpośredni kontakt np. w pracy.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowuje kursy polskiego języka migowego.

Wnioski o dofinansowanie kosztów szkolenia języka migowego składane są w Oddziałach PFRON właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Wzory wniosków do pobrania:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/zadania-ustawowe/dofinansowanie-kosztow/

OBOWIĄZKOWO !!!  Osoby składające wniosek o dofinansowanie proszone są o złożenie kserokopii w CKJM  lub wysłanie skanu złożonego wniosku na adres    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelkich informacji o dofinansowaniach do kursów PJM z środków PFRON można uzyskać mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bez otrzymania tych dokumentów, pomimo podpisania umowy z PFRON nie będą mogli Państwo rozpocząć szkolenia.

Informujemy, że jeśli nie zbierze się grupa 10 osobowa, szkolenie nie odbędzie się i zostanie wyznaczony inny termin szkolenia.

Ramowy plan szkolenia:

Program kształcenia w zakresie naturalnego języka migowego- PJM obejmuje umiejętności umożliwiające komunikowanie się w codziennych sytuacjach. Uczestnicy poznają język opierający się na kanale wizualno-przestrzennym, uzyskają informacje o osobach z uszkodzonym słuchem i Kulturze Głuchych. Zdobywane umiejętności będą weryfikowane w bezpośrednich konwersacjach z native-signerami, tj. osobami, dla których PJM jest pierwszym i podstawowym sposobem komunikowania się.

Program obejmuje umiejętności z zakresu nadawania, odbierania, słownictwa, gramatyki, komunikacji w PJM. Każdy z programów uzupełniany jest o znaki dodatkowe z zakresu znaków kulturowych oraz związanych z konkretnymi sytuacyjnymi, które mogą być różne, w zależności od potrzeb grupy szkoleniowej.

Treści programowe:

 1. Osoby z uszkodzonym słuchem i ich możliwości komunikacyjne.
 2. Głuchota: model medyczny a model społeczny;
 3. Społeczne i kulturowe aspekty Kultury Głuchych i ich tożsamości.
 4. Alfabet palcowy (daktylografia).
 5. System Językowo-Migowy (SJM) a Polski Język migowy (PJM).
 6. Podstawy gramatyki PJM z zastosowaniem jej wizualno-przestrzennego charakteru.
 7. Podstawowe pojęcia liczbowe i określenia czasu (dni tygodnia, miesiące).
 8. Podstawowe pojęcia, wyrażenia i proste dialogi sytuacyjne w domu, w szkole, w pracy, na uczelni, w mieście, w sytuacjach towarzyskich.

Metody pracy:

•    Nauka oparta na naturalnej metodzie nauczania typowej dla codziennych sytuacji komunikacyjnych.
•    Treści teoretyczne poparte praktycznym zastosowaniem podczas szkolenia oraz wspierane multimediami.
•    Nadawanie w PJM z udziałem native-signerów dostosowane do poziomu szkolenia oraz możliwości grupy.
•    Odczytywania wypowiedzi w PJM z filmów dostosowanych do poziomu szkolenia.
•    Konwersacje w gronie uczestników i z udziałem native-signerów.
•    Nagrywanie filmów z wypowiedziami i dialogami uczestników oraz ich analiza (samokontrola i korekta; wyrabianie świadomości komunikacyjnej).

Każdy z uczestników w ramach szkolenia otrzymuje materiały szkoleniowe wraz z płyta DVD nieocenioną podczas powtórzeń w domu.

Do dyspozycji grupy jest rzutnik, laptop, kamera, tablica interaktywna, zbiory filmów i innych materiałów przygotowanych dla uczestników.

Dodatkowe informacje:

 • Możliwość rozszerzenia programu kursu o kolejne poziomy, uzyskując kompetencje językowe (komunikcyjne) począwszy od A1na poziomie średniozaawansowanym B1 i kolejno aż do C2 (wg standardów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego). Rozszerzenie kursu uwzględni treści zrealizowane już w ramach pierwszych 60 godzin i będzie możliwe po zebraniu minimalnej liczby zainteresowanych.
 • Kurs kończy się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia ukończenia szkolenia z zakresu Polskiego Języka Migowego z odpowiedniego poziomu szkolenia.  

Informacja o prowadzącym:

Oddział Łódzki Polskiego Związku Głuchych – Centrum Kształcenia Języka Migowego działa od 2003 roku na terenie województwa łódzkiego i nie tylko. Długoletnia działalność na rzecz środowiska osób niesłyszących a i tym samym na rzecz rozwijania ścieżki edukacyjnej z zakresu znajomości języka migowego daje najwyższą rekomendację szkoleniową w tej dziedzinie.

Nasi lektorzy mają wieloletnie doświadczenie lektorskie zdobyte podczas prowadzenia lektoratów PJM w Oddziale Łódzkim Polskiego Związku Głuchych. Legitymują się kwalifikacjami lektorskimi potwierdzonymi dyplomami studiów podyplomowych PJM w zakresie surdopedagogiki oraz zaświadczeniem Instytutu Polskiego Języka Migowego o ukończeniu warsztatów Lektorskich. Lektorami  języka migowego są m.in naturalni użytkownicy PJM- (tzw. nativsigner) - których doświadczenie w dziedzinie lingwistyki migowej i metodyki nauczania języków wizualno – przestrzennych są równe ich pasji, jaką jest badanie Polskiego Języka Migowego oraz dzielenie się własnym językiem ze środowiskiem osób słyszących, którzy chcą mieć możliwość komunikacji, choć tej podstawowej z osobami głuchymi;

Doceniamy wagę relacji pomiędzy uczestnikiem, a nauczycielem, ponieważ wiemy, że bezpośrednio wpływają na wyniki nauki. Dbamy o to, aby te relacje były jak najlepsze.

Zastrzegamy prawo do zmiany terminu rozpoczęcia szkolenia lub jeśli nie zbierze się grupa 10 osobowa na w/w szkolenia ta grupa nie rozpocznie kursu.

Chcesz się dowiedzieć więcej?

Zadzwoń 784 020 525
Napisz  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Odpowiemy, oddzwonimy, wszelkie wątpliwości rozwiejmy